czwartek, 9 lipca 2015

19.06.2015r.

Dzisiaj było bardzo uroczyście. Przyjechała pani burmistrz - Sylwia Szymańska, radni z Urzędu Miasta - p. Edyta Mandryk i p. Marek Kułabowski, prezes naszego stowarzyszenia p. Edward Janik i pani vice prezes Renata Leśko, p. Paweł Dawid, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, sołtys Cisia, nasza księgowa, p. Grażyna Kodzer no i nasi rodzice i dziadkowie.

Na początku mogliśmy obejrzeć krótką prezentację multimedialną, którą pomógł nam przygotować pan Janusz Trzepizur - nauczyciel informatyki w naszej szkole. Przedstawiała ona zdjęcia z naszych warsztatów, wycieczki i wyjazdów oraz spotkań z ciekawymi gośćmi.
Następnie opowiadaliśmy o tym, czego się nauczyliśmy, co przygotowaliśmy na warsztatach, w jakich ciekawych miejscach byliśmy i jak dobrze się przy tym bawiliśmy.Na zakończenie otrzymaliśmy z rąk pani burmistrz dyplomy za udział w projekcie.


No i to już koniec - wszystko co dobre - szybko się kończy, ale mamy nadzieję, że ta nasza przygoda z gotowaniem będzie kontynuowana.
Dzięki projektowi wyrównane zostały szanse edukacyjne dzieci wiejskich, poszerzona została oferta zajęć pozalekcyjnych. Wzbogacona została również wiedza dzieci, rodziców, opiekunów, ukształtowany został zdrowy styl życia poprzez nawyki prozdrowotne. Dzieci zapoznały się z Internetem - jako narzędziem poznawczym świata. Rozbudzone zostały zainteresowania własnym zdrowiem oraz zdrowym odżywianiem. Dzieci otworzyły się na nowe smaki, zapachy, potrawy. Do działań projektowych zostali włączeni rodzice, nawiązała się współpraca ze środowiskiem lokalnym kuchni, piekarzy, producentów i sprzedawców żywności.
19 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu, któremu patronowała burmistrz Blachowni pani Sylwia Szymańska.